M3700B เครื่องทริมเนอร์ 1/4" 530W

M3700B เครื่องทริมเนอร์ 1/4" 530W

เครื่องทริมเมอร์ไฟฟ้า ขนาด 1/4 นิ้ว 530 วัตต์ มากีต้า รุ่น M3700B


รายละเอียดสินค้า
• กำลังไฟที่ใช้ 530 วัตต์
• ขนาดหัวจับดอก 66 มม. และสามารถตั้งระดับ 6 มม. หรือ 1/4 นิ้ว
• ความเร็วรอบตัวเปล่า 3,500 รอบ/นาที
• ความยาวสายไฟ 2 เมตร
• ถ่าน 411A
• เครื่องมือนี้ใช้สําหรับการเซาะและทําลวดลายบนไม้พลาสติก หรือวัสดุที่มีลักษณะเดียวกัน
• ตรวจสอบแปรงคาร์บอนเป็นประจําและเปลี่ยนแปรงคาร์บอนเมื่อสึกหรือจนถึงขีดจํากัด
• ผู้ใช้งานควรศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน
• ผู้ใช้งานควรสวมใส่หน้ากากกันฝุ่น ร้องเท้ากันลื่น ถุงมือและแว่นตานิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
• ผู้ใช้งานควรสวมใส่ชุดที่เหมาะสมกับการทำงานและจัดสถานที่ให้เหมาะสมกำกับทำงาน

    ฿3,157.00 ราคาปกติ
    ฿1,980.00ราคาขายลด