M3600B เครื่องเร้าเตอร์ 1/2" 1,650 W

M3600B เครื่องเร้าเตอร์ 1/2" 1,650 W

รายละเอียดสินค้า

 

• กำลังไฟที่ใช้ 1,650 วัตต์
• ขนาดหัวจับดอก 12 มม. หรือ 1/2 นิ้ว
• ความเร็วรอบตัวเปล่า 22,000 รอบ/นาที
• สามารถตั้งระดับ 0-60 มม.
• เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 160x148 มม.
• ความยาวสายไฟ 2 เมตร
• ถ่าน 203A
• เครื่องมือชนิดนี้ใช้สำหรับงานตัด ไม้,พลาสติก เหมาะสำหรับงานหนัก
• ผู้ใช้งานควรศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน
• ผู้ใช้งานควรสวมใส่หน้ากากกันฝุ่น ถุงมือ และแว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
• ผู้ใช้งานควรสวมใส่ชุดที่เหมาะสมกับการทำงานและจัดสถานที่ให้เหมาะสมกำกับทำงาน

    ฿7,223.00 ราคาปกติ
    ฿4,450.00ราคาขายลด