HP1630KX3 สว่านกระแทก 16MM ชุด 74 ชิ้น

HP1630KX3 สว่านกระแทก 16MM ชุด 74 ชิ้น

สว่านกระแทก MAKITA รุ่น HP1630KX3 สว่านไฟฟ้ากระแทกยอดนิยมของ MAKITA
ที่สามารถปรับได้ 2 ระบบ คือ ระบบธรรมดา และระบบกระแทก ใช้สำหรับงานเจาะไม้
เจาะปูน และ เจาะเหล็ก หัวจับดอกสามารถจับดอกได้ตั้งแต่ขนาด 1.5 – 13 มม.
และยังสามารถใช้เป็นสว่านไขควงได้ สามารถปรับรอบหมุนซ้าย-ขวา
(ทวนเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกา)
ควบคุมความเร็วด้วยการกดสวิทซ์หนัก-เบาตามแรงกด
มีป่มล็อคสวิทซ์ค้างเมื่อต้องการให้สว่านหมนุดตลอด นอกจากนี้สว่านกระแทก
MAKITA รุ่น HP1630KX3 ยังมาพร้อมกับ ดอกสว่าน 3 แบบ ดอกใบพาย
ดอกเจาะผาย ดอกไขควงถึง 4 แบบ และอุปกรณ์เสริมรวม ทั้งหมด 74 ชิ้น
อุปกรณ์เสริมประกอบด้วย
ดอกไขควงหัวแฉก
- ดอกไขควงหัวแฉก เบอร์ PH0 จำนวน 2 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควงหัวแฉก เบอร์ PH1 จำนวน 2 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควงหัวแฉก เบอร์ PH2 จำนวน 4 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควงหัวแฉก เบอร์ PH3 จำนวน 2 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควงหัวแฉกเบอร์ PH1 จำนวน 1 ดอก ยาว 50 มม.
- ดอกไขควงหัวแฉกเบอร์ PH2 จำนวน 2 ดอก ยาว 50 มม.
- ดอกไขควงหัวแฉกเบอร์ PH3 จำนวน 1 ดอก ยาว 50 มม.
ดอกไขควง 6 แฉก
- ดอกไขควง 6 แฉก เบอร์ SQ0 จำนวน 2 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควง 6 แฉก เบอร์ SQ1 จำนวน 2 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควง 6 แฉก เบอร์ SQ2 จำนวน 4 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควง 6 แฉก เบอร์ SQ3 จำนวน 2 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควง 6 แฉก เบอร์ SQ 1 จำนวน 1 ดอก ยาว 50 มม.
- ดอกไขควง 6 แฉก เบอร์ SQ 2 จำนวน 1 ดอก ยาว 50 มม.
- ดอกไขควง 6 แฉก เบอร์ SQ 1 จำนวน 1 ดอก ยาว 50 มม.
ดอกไขควงหัว 12 แฉก
- ดอกไขควงหัว 12 แฉก เบอร์ T10 จำนวน 2 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควงหัว 12 แฉก เบอร์ T15 จำนวน 2 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควงหัว 12 แฉก เบอร์ T20 จำนวน 2 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควงหัว 12 แฉก เบอร์ T25 จำนวน 1 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควงหัว 12 แฉก เบอร์ T27 จำนวน 1 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควงหัว 12 แฉก เบอร์ T30 จำนวน 1 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควงหัว 12 แฉก เบอร์ T40 จำนวน 1 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควง 6 แฉก เบอร์ H1/8 จำนวน 1 ดอก ยาว 25 มม.
ดอกไขควง 6 แฉก
- ดอกไขควง 6 แฉก เบอร์ H9/64 จำนวน 1 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควง 6 แฉก เบอร์ H5/32 จำนวน 1 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควง 6 แฉก เบอร์ H3/16 จำนวน 1 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควง 6 แฉก เบอร์ H1/4 จำนวน 1 ดอก ยาว 25 มม.
ดอกไขควงปากแบน
- ดอกไขควงปากแบน เบอร์ SL1/8 จำนวน 1 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควงปากแบน เบอร์ SL9/64 จำนวน 1 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควงปากแบน เบอร์ SL5/32 จำนวน 1 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควงปากแบน เบอร์ SL3/16 จำนวน 1 ดอก ยาว 25 มม.
- ดอกไขควงปากแบน เบอร์ SL1/4 จำนวน 1 ดอก ยาว 25 มม.
ข้อต่อ
- ข้อต่อบล็อคแบบสวมเร็ว เบอร์ 5/16 จำนวน 1 อัน ยาว 50 มม.
- ข้อต่อบล็อคแบบสวมเร็ว เบอร์ 3/8 จำนวน 1 อัน ยาว 50 มม.
- ข้อต่อบล็อคแบบสวมเร็ว เบอร์ 7/16 จำนวน 1 อัน ยาว 50 มม.
- ข้อต่อบล็อคแบบสวมเร็ว เบอร์ 1/2 จำนวน 1 อัน ยาว 50 มม.
- ข้อต่อสำหรับต่อดอกไขควง 1 อัน ยาว 60 มม.
ดอกสว่าน
- ดอกเจาะผายขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 ดอก ยาว 40 มม.
- ดอกสว่านขนาด 1/8 , 9/64 , 5/32 , 11/64 , 3/16 , 13/64 , 7/32 , 15/64 ,
1/4 นิ้ว อย่างละ 1 ดอก
- ดอกสว่านเจาะปูนขนาด 5/32 , 3/16 , 1/4 , 5/16 , 3/8 นิ้ว อย่างละ 1 ดอก
- ดอกสว่านหัวเกสรขนาด 5/32 , 3/16 , 1/4 , 5/16 , 3/8 นิ้ว อย่างละ 1 ดอก
- ดอกเจาะใบพายขนาด 1/2 , 5/8 นิ้ว อย่างละ 1 ดอก
ข้อมูลทางเทคนิคสว่านไฟฟ้ากระแทก
- กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 710 W
- สมรรถนะ
เจาะคอนกรีต : 16mm (5/8”)
เจาะเหล็ก : 13mm (1/2”)
เจาะไม้ : 30mm (1-3/16”)
- ความเร็วรอบ(rpm) 0-3,200
- จับดอกสว่าน 1.5 - 13mm
- อัตราเจาะกระแทก(ipm) 0 - 48,000
- น้ำหนักสิทธิ 2.1 Kg
ข้อมูลเพิ่มเติม
- ฉนวน 2 ชั้น
- ปรับได้หลายสปีด
- ปรับได้ซ้าย-ขวา
- มีด้านจับและตัวตั้งระยะลึก

    ฿4,879.00 ราคาปกติ
    ฿3,100.00ราคาขายลด