DK-1151 ชุดเครื่องมือ HP1630+GA4030

DK-1151 ชุดเครื่องมือ HP1630+GA4030

DK-1151 ชุดเครื่องมือ HP1630+GA4030
HP-1630 สว่านกระแทก 16MM
กำลังไฟที่ใช้: 710W
ตวามเร็วรอบตัวเปล่า (rpm): 0-3,200
GA-4030 เครื่องเจียร์ตัวผอม สวิทซ์สไลท์
กำลังไฟที่ใช้: 720W
ตวามเร็วรอบตัวเปล่า (rpm): 11,000

    ฿6,795.00 ราคาปกติ
    ฿4,100.00ราคาขายลด