9556HP(G) เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 4"สวิทซ์บีบ

9556HP(G) เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 4"สวิทซ์บีบ

9556HP เครื่องเจียร์ไฟฟ้า
คุณสมบัติ
- สวิทช์อยู่ตรงกลาง สะดวก ใช้งานง่าย
- เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งผู้ถนัดซ้ายและขวา
- ฉนวน 2 ชั้น
อุปกรณ์มาตรฐาน
- Depressed Center Wheel
- Lock Nut Wrench
- Side Grip
ถ่าน CB-329/325

    ฿3,799.00 ราคาปกติ
    ฿2,526.00ราคาขายลด