top of page

สิ่งที่คุณต้องรู้เวลาเลือกซื้อปั๊มน้ำถังเก็บน้ำ​


ปั๊มน้ำถังเก็บน้ำ (เรียกกันอีกชื่อว่าปั๊มแรงดัน) เป็นสิ่งที่ต้องมีคู่กับถังเก็บน้ำในบ้านของคุณ ปั๊มน้ำจะมีหน้าที่ผลักดันน้ำจากถังเก็บน้ำทำให้น้ำมีแรงดันสามารถจ่ายไปยังจุดต่างๆในบ้านได้

เมื่อคุณจะเลือกปั๊มน้ำสำหรับบ้านหรือสนามของคุณ คุณจะต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้

- ระยะทางระหว่างถังเก็บน้ำและตัวบ้าน

- แรงดันน้ำที่ต้องใช้

- เสียงรบกวนที่เกิดจากการทำงานของปั๊ม

- การใช้พลังงานไฟฟ้า

ระยะทางระหว่างถังเก็บน้ำและตัวบ้าน

ระยะทางระหว่างถังเก็บน้ำและตัวบ้านเป็นปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณา เนื่องจากหากถังเก็บน้ำตั้งห่างจากตัวบ้านมากๆ หรือบ้านของคุณมีหลายชั้น คุณจำเป็นต้องใช้ปั๊มน้ำที่มีกำลังมากขึ้น

แรงดันของน้ำ

หน่วยวัดแรงดันน้ำจะใช้เป็น จำนวนลิตร/นาที ถ้าถังเก็บน้ำของคุณถูกนำมาใช้จ่ายน้ำให้เฉพาะชักโครกและเครื่องซักผ้า และคุณไม่สนใจว่าอาจต้องใช้ระยะ

เวลาในการเติมน้ำเข้าชักโครกหรือเครื่องซักผ้าของคุณมากหน่อย อัตราการไหลของน้ำที่ต่ำก็อาจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่หากคุณต้องการใช้น้ำเพื่อฝักบัวอาบน้ำหรือการรดน้ำสวนของคุณ

คุณจะต้องการปั๊มน้ำที่สามารถผลักดันน้ำได้เร็วถึงประมาณ 20 ลิตร/นาที (ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการไหลของก๊อกน้ำจุดหลักๆในบ้านทั่วไป)

เมื่อคุณต้องเลือกปั๊มน้ำที่ให้แรงดันน้ำที่เหมาะสม คุณต้องคิดถึงแรงดันรวมที่ทั้งระบบจำเป็นต้องใช้ เวลาที่คุณเปิดใช้น้ำในหลายๆจุดพร้อมกัน เช่น ถ้าคุณมองว่ามีโอกาสที่ต้องใช้นำในห้องซักล้าง

ใช้น้ำในห้องครัว และใช้น้ำในห้องน้ำในเวลาเดียวกัน คุณต้องเอาแรงดันน้ำที่ต้องใช้แต่ละจุดมารวมกัน และนำตัวเลขดังกล่าวไปเทียบกับสเปคของปั๊มน้ำในส่วนที่ระบุว่า "จำนวนลิตร/นาที สูงสุด"

ที่ปั๊มน้ำดังกล่าวสามารถทำได้

เสียงรบกวนจากปั๊มน้ำ

ระดับเสียงจากการทำงานของปั๊มน้ำขึ้นอยู่กับประเภทของปั๊มน้ำและความถี่ในการใช้งานว่าปั๊มน้ำต้องทำงานบ่อยแค่ไหน สำหรับปั๊มน้ำที่วางบนพื้น คุณสามารถลดเสียงรบกวนได้ด้วยการทำตัวครอบ

ตัวปั๊มน้ำเอาไว้ ตัวครอบนี้จะช่วยปกป้องตัวปั๊มจากสิ่งสกปรกและยังช่วยเก็บเสียงรบกวนจากการทำงานของปั๊มได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ให้แน่ใจว่า ตัวครอบดังกล่าวต้องมีพื้นที่มากพอที่จะให้อากาศ

หมุนเวียนได้เพียงพอ เพื่อป้องกันปัญหาความร้อนของปั๊มน้ำ  สำหรับปั๊มน้ำแบบจุ่มจะติดตั้งอยู่ภายในถังเก็บน้ำและแช่อยู่ในน้ำ ปั๊มรูปแบบนี้จะลดเสียงรบกวนของปั๊ม และยังประหยัดพื้นที่อีกด้วย

การใช้พลังงาน

แม้ว่าโดยปกติ เราอาจจะอยากเลือกปั๊มน้ำที่ใหญ่และมีกำลังมากที่สุดเท่าที่เราจะซื้อได้ แต่ต้องอย่าลืมจุดสำคัญว่า ทุกครั้งที่คุณเปิดใช้น้ำ ปั๊มน้ำจะทำงานและใช้ไฟฟ้าเสมอ ยิ่งปั๊มตัวใหญ่และมี

กำลังมากเท่าใด ก็ยิ่งต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นการเลือกใช้ปั๊มที่ใหญ่เกินความจำเป็นจะหมายถึงค่าไฟที่ต้องแพงมากขึ้นไปด้วย และค่าไฟนี้ก็อาจไม่คุ้มกับค่าน้ำที่คุณสามารถประหยัดไปได้

คุณสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้โดยลดเวลาที่ปั๊มน้ำของคุณต้องทำงาน วิธีการอาจทำได้โดยใช้ระบบจ่ายน้ำแบบอาศัยแรงโน้มถ่วง ใช้ถังพักน้ำ หรือใช้ถังอัดความดัน เหล่านี้ทำให้ปั๊มน้ำของคุณไม่ต้องทำงานทุกครั้ง

ที่มีการเปิดใช้น้ำ

ที่มา: http://www.teampoly.com.au/knowledge-base/buying-a-water-tank-pump

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page