อุปกรณ์ เครื่องมือ ช่าง,เครื่อง เชื่อม เหล็ก,ปั๊ม สูบ น้ำ,ตู้ เชื่อม inverter,ตู้ เชื่อม เหล็ก,เครื่องมือ และ อุปกรณ์ ไฟฟ้า,ขาย เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า
อุปกรณ์ เครื่องมือ ช่าง,เครื่อง เชื่อม เหล็ก,ปั๊ม สูบ น้ำ,ตู้ เชื่อม inverter,ตู้ เชื่อม เหล็ก,เครื่องมือ และ อุปกรณ์ ไฟฟ้า,ขาย เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า
อุปกรณ์ เครื่องมือ ช่าง,เครื่อง เชื่อม เหล็ก,ปั๊ม สูบ น้ำ,ตู้ เชื่อม inverter,ตู้ เชื่อม เหล็ก,เครื่องมือ และ อุปกรณ์ ไฟฟ้า,ขาย เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า

Call Center : 

095 117 1666

อุปกรณ์ เครื่องมือ ช่าง,เครื่อง เชื่อม เหล็ก,ปั๊ม สูบ น้ำ,ตู้ เชื่อม inverter,ตู้ เชื่อม เหล็ก,เครื่องมือ และ อุปกรณ์ ไฟฟ้า,ขาย เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า

สิ่งที่คุณต้องรู้เวลาเลือกซื้อปั๊มน้ำถังเก็บน้ำ

ปั๊มน้ำถังเก็บน้ำ (เรียกกันอีกชื่อว่าปั๊มแรงดัน) เป็นสิ่งที่ต้องมีคู่กับถังเก็บน้ำในบ้านของคุณ ปั๊มน้ำจะมีหน้าที่ผลักดันน้ำจากถังเก็บน้ำทำให้น้ำมีแรงดันสามารถจ่ายไปยังจุดต่างๆในบ้านได้

เมื่อคุณจะเลือกปั๊มน้ำสำหรับบ้านหรือสนามของคุณ คุณจะต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้

 

- ระยะทางระหว่างถังเก็บน้ำและตัวบ้าน

- แรงดันน้ำที่ต้องใช้

- เสียงรบกวนที่เกิดจากการทำงานของปั๊ม

- การใช้พลังงานไฟฟ้า

 

ระยะทางระหว่างถังเก็บน้ำและตัวบ้าน

ระยะทางระหว่างถังเก็บน้ำและตัวบ้านเป็นปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณา เนื่องจากหากถังเก็บน้ำตั้งห่างจากตัวบ้านมากๆ หรือบ้านของคุณมีหลายชั้น คุณจำเป็นต้องใช้ปั๊มน้ำที่มีกำลังมากขึ้น

 

แรงดันของน้ำ

หน่วยวัดแรงดันน้ำจะใช้เป็น จำนวนลิตร/นาที ถ้าถังเก็บน้ำของคุณถูกนำมาใช้จ่ายน้ำให้เฉพาะชักโครกและเครื่องซักผ้า และคุณไม่สนใจว่าอาจต้องใช้ระยะ

เวลาในการเติมน้ำเข้าชักโครกหรือเครื่องซักผ้าของคุณมากหน่อย อัตราการไหลของน้ำที่ต่ำก็อาจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่หากคุณต้องการใช้น้ำเพื่อฝักบัวอาบน้ำหรือการรดน้ำสวนของคุณ

คุณจะต้องการปั๊มน้ำที่สามารถผลักดันน้ำได้เร็วถึงประมาณ 20 ลิตร/นาที (ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการไหลของก๊อกน้ำจุดหลักๆในบ้านทั่วไป)

 

เมื่อคุณต้องเลือกปั๊มน้ำที่ให้แรงดันน้ำที่เหมาะสม คุณต้องคิดถึงแรงดันรวมที่ทั้งระบบจำเป็นต้องใช้ เวลาที่คุณเปิดใช้น้ำในหลายๆจุดพร้อมกัน เช่น ถ้าคุณมองว่ามีโอกาสที่ต้องใช้นำในห้องซักล้าง

ใช้น้ำในห้องครัว และใช้น้ำในห้องน้ำในเวลาเดียวกัน คุณต้องเอาแรงดันน้ำที่ต้องใช้แต่ละจุดมารวมกัน และนำตัวเลขดังกล่าวไปเทียบกับสเปคของปั๊มน้ำในส่วนที่ระบุว่า "จำนวนลิตร/นาที สูงสุด"

ที่ปั๊มน้ำดังกล่าวสามารถทำได้

 

เสียงรบกวนจากปั๊มน้ำ

ระดับเสียงจากการทำงานของปั๊มน้ำขึ้นอยู่กับประเภทของปั๊มน้ำและความถี่ในการใช้งานว่าปั๊มน้ำต้องทำงานบ่อยแค่ไหน สำหรับปั๊มน้ำที่วางบนพื้น คุณสามารถลดเสียงรบกวนได้ด้วยการทำตัวครอบ

ตัวปั๊มน้ำเอาไว้ ตัวครอบนี้จะช่วยปกป้องตัวปั๊มจากสิ่งสกปรกและยังช่วยเก็บเสียงรบกวนจากการทำงานของปั๊มได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ให้แน่ใจว่า ตัวครอบดังกล่าวต้องมีพื้นที่มากพอที่จะให้อากาศ

หมุนเวียนได้เพียงพอ เพื่อป้องกันปัญหาความร้อนของปั๊มน้ำ  สำหรับปั๊มน้ำแบบจุ่มจะติดตั้งอยู่ภายในถังเก็บน้ำและแช่อยู่ในน้ำ ปั๊มรูปแบบนี้จะลดเสียงรบกวนของปั๊ม และยังประหยัดพื้นที่อีกด้วย

 

การใช้พลังงาน

แม้ว่าโดยปกติ เราอาจจะอยากเลือกปั๊มน้ำที่ใหญ่และมีกำลังมากที่สุดเท่าที่เราจะซื้อได้ แต่ต้องอย่าลืมจุดสำคัญว่า ทุกครั้งที่คุณเปิดใช้น้ำ ปั๊มน้ำจะทำงานและใช้ไฟฟ้าเสมอ ยิ่งปั๊มตัวใหญ่และมี

กำลังมากเท่าใด ก็ยิ่งต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นการเลือกใช้ปั๊มที่ใหญ่เกินความจำเป็นจะหมายถึงค่าไฟที่ต้องแพงมากขึ้นไปด้วย และค่าไฟนี้ก็อาจไม่คุ้มกับค่าน้ำที่คุณสามารถประหยัดไปได้

คุณสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้โดยลดเวลาที่ปั๊มน้ำของคุณต้องทำงาน วิธีการอาจทำได้โดยใช้ระบบจ่ายน้ำแบบอาศัยแรงโน้มถ่วง ใช้ถังพักน้ำ หรือใช้ถังอัดความดัน เหล่านี้ทำให้ปั๊มน้ำของคุณไม่ต้องทำงานทุกครั้ง

ที่มีการเปิดใช้น้ำ

 

ที่มา: http://www.teampoly.com.au/knowledge-base/buying-a-water-tank-pump

อุปกรณ์ เครื่องมือ ช่าง,เครื่อง เชื่อม เหล็ก,ปั๊ม สูบ น้ำ,ตู้ เชื่อม inverter,ตู้ เชื่อม เหล็ก,เครื่องมือ และ อุปกรณ์ ไฟฟ้า,ขาย เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า
อุปกรณ์ เครื่องมือ ช่าง,เครื่อง เชื่อม เหล็ก,ปั๊ม สูบ น้ำ,ตู้ เชื่อม inverter,ตู้ เชื่อม เหล็ก,เครื่องมือ และ อุปกรณ์ ไฟฟ้า,ขาย เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า
อุปกรณ์ เครื่องมือ ช่าง,เครื่อง เชื่อม เหล็ก,ปั๊ม สูบ น้ำ,ตู้ เชื่อม inverter,ตู้ เชื่อม เหล็ก,เครื่องมือ และ อุปกรณ์ ไฟฟ้า,ขาย เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า